POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE - Wykonanie badań geotekstylii dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach.