Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez Szczebrzeszyn. Działania informacyjne


Rozpoczynamy działania informacyjne w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn”.

 

W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) z dwoma pasami ruchu. Przebudowane również zostaną drogi poprzeczne i skrzyżowania z projektowaną drogą. Powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego i obiekty mostowe.

 

Obecnie trwają prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R). Projektant przygotował 8 różnych wariantów przebiegu trasy wraz z różnymi rozwiązaniami skrzyżowań z drogami poprzecznymi.

 

GDDKiA 

Plan orientacyjny

 

Działania informacyjne prowadzimy z wykorzystaniem elektronicznych form kontaktu, zgodnie z zalecanymi środkami ostrożności, w związku z epidemią koronawirusa.

 

Wnioski i uwagi na temat planowanej inwestycji można składać także tradycyjną pocztą. 

 

Materiały informacyjne, dotyczące proponowanych wariantów zamieszczone zostały poniżej w sekcji Pliki do pobrania. Znajduje się tam również formularz wniosku. 

 

Wypełniony i podpisany formularz, zawierający uwagi i wnioski należy przesłać do dnia 05.06.2020 r.

pocztą tradycyjną na adres:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
  • lub na adres mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

 

Pliki do pobrania: