Ekspertyza w sprawie obwodnicy Augustowa później
Do 15 stycznia 2009 roku firma DHV przedłużyła termin na przekazanie GDDKiA uzupełnionej ekspertyzy na temat wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa.

Uwagi do raportu sporządzonego przez DHV  zostały firmie przekazane przez GDDKiA w piątek 12 grudnia. Zastrzeżenie GDDKiA dotyczą  braków w ekspertyzie, w stosunku do wymagań postawionych w przetargu. Termin uwzględnienia uwag został ustalony na piątek 19 grudnia, jednak firma DHV z uwagi na rozległość uzupełnień poinformowała GDDKiA o wykonaniu poprawek w późniejszym terminie.

Uzupełniony raport zostanie  przekazany przez GDDKiA do służb Ministra Środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

Ekspertyza została zlecona w połowie roku w wyniku uzgodnień Okrągłego Stołu powołanego do sprawy obwodnicy Augustowa.

22.12.2008