Przebudowa DK 4 Machowa - Łańcut - umowa na III część zadania
Podpisano umowę na przebudowę drogi krajowej Nr 4 Machowa – Łańcut, na III część Ropczyce-Klęczany, podzieloną na dwa odcinki; odcinek 4 Ropczyce-Sędziszów oraz odcinek 5 Sędziszów-Klęczany. Kontrakt na kwotę 108 533 770,45 złotych podpisano z konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Rzeszowa / Strabag Sp. z o.o. Przewidziany czas na wykonanie prac budowlanych dla dwóch odcinków wynosi 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Do powyższego okresu nie wlicza się czasu pomiędzy 15 grudnia - 15 marca.