Więcej ofert pracy dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem:

https://gddkia.bip.gov.pl