Konferencja GDDKiA - podsumowanie 2008 roku
ol.JPGPorządki na polskich drogach i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Celem jest realny program, prostsze procedury, sprawna instytucja. Mottem - bezpieczne drogi przyjazne środowisku. To zakres tematyczny konferencji GDDKiA, która odbyła się w czwartek, 18 grudnia w Warszawie.

Na  pytania odpowiadali m.in. Lech Witecki, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Zastępcy Generalnego Dyrektora Tomasz Rudnicki i  Magdalena Jaworska.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - podsumowanie działalności w roku 2008

GDDKiA oddała do ruchu 241,2 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic:
65 km autostrady (A1 Swarożyn – Nowe Marzy),
176,2 km dróg ekspresowych i obwodnic.

Obecnie w budowie jest 538 km nowych dróg:
219 km autostrad,
180 km dróg ekspresowych,
139 km obwodnic.

Podpisane umowy na budowę - 554 km dróg krajowych:
233 km autostrad (w tym umowy na budowę ponad 60 km autostrad w systemie tradycyjnym oraz 170 km w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego),
321 km dróg ekspresowych i obwodnic.

Trwają zaawansowane negocjacje na budowę 270 km autostrad w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (A1 Stryków - Pyrzowice ok. 180 km, A2 Stryków - Konotopa ok. 90 km).  

Łącznie GDDKiA podpisała 190 umów:

32 umowy na budowę największych inwestycji: autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic oraz 158 kontraktów na odnowy ok. 600 km dróg krajowych.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko GDDKiA podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych 52 pre-umowy.

Postępowania przetargowe

Obecnie w trakcie procedury przetargowej są 23 postępowania na duże inwestycje, na ok. 250 km. Do końca 2008 roku zostanie jeszcze ogłoszonych 10 postępowań przetargowych na duże inwestycje (budowa autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic na ok. 300 km). Jeszcze w grudniu ogłoszonych zostanie ok. 80 przetargów na odnowy nawierzchni za kwotę około 1 mld zł. 
W pierwszym półroczu 2009 ogłoszonych zostanie 31 przetargów na autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice, w tym na:
 - budowę autostrady A 4 Tarnów - Rzeszów, odc. Rzeszów Zachód - Rzeszów Centralny,
- budowę autostrady A4 Rzeszów - Korczowa odcinek Jarosław (w. Wierzbna) - Korczowa,
- budowę autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej).
Sprawne przygotowanie inwestycji – podjęte działania

W celu przyspieszenia procesu przygotowania inwestycji z Oddziałów GDDKiA oddelegowani zostali pracownicy do Urzędów Wojewódzkich, by udrożnić wydawanie decyzji administracyjnych niezbędnych do przygotowania i budowy dróg. Usprawniono także współpracę z Ministerstwem Środowiska oraz powołaną ostatnio Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
GDDKiA zracjonalizowała również wymagania zawarte w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wobec firm startujących w przetargach drogowych, np. w obszarze wymagań dotyczących potencjału finansowego, kadrowego, doświadczenia zawodowego. Zniesiono wymaganie posiadania przez wykonawcę własnego laboratorium drogowego.
Zmiany organizacyjne w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

1. W ramach reorganizacji rozpoczęto również proces decentralizacji instytucji polegający na przekazaniu 16 oddziałom terenowym pełni kompetencji dotyczących planowania, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.
2. 10 października 2008 roku weszło w życie Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie podziału zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji implementujące proces decentralizacji. Zarządzenie to było podstawą do wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych GDDKiA. Zakres zmian dotyczył: przygotowania inwestycji, opracowania dokumentacji do decyzji środowiskowych i o zezwoleniu na realizację, badań archeologicznych, nabywania nieruchomości, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz procesu realizacji inwestycji.
3. W GDDKiA wprowadzono także nowe metody zarządzania instytucją. Dla zapewnienia maksymalnej skuteczności i efektywności funkcjonowania GDDKiA zdecydowano o wdrożeniu w tej instytucji twórczej kultury organizacyjnej. Zdecydowano, że zmiany muszą mieć charakter możliwie szybkiego przeprojektowania kluczowych procesów w instytucji (reengineering). Na decyzji o wyborze metody reengineeringu zaważyło dążenie do podniesienia sterowności organizacją w krótkim czasie. Zasadą było dążenie do uproszczenia procedur, decentralizacja władzy, sekwencyjne wykonywanie zadań, zorientowanie zarządzania na wyniki oraz kształcenie ustawiczne, minimalizacja kontroli oraz aktywna komunikacja z otoczeniem.

W strukturze GDDKiA wyodrębniono:

• Departament Środowiska - w celu zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem raportów środowiskowych i zapewnienia im należytej jakości.
• Wydział Monitorowania realizowanych projektów, który zapewnia odpowiedni nadzór nad działaniami prowadzonymi przez GDDKiA w całej Polsce.
• Departament Projektów Unijnych - w celu pełnego wykorzystania środków unijnych
•  Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli – w celu zapewnienia między innym należytej kontroli finansowej i zarządzania finansowego
• Departament Technologii - aby zwiększyć nadzór nad jakością wykonywanych prac.

m1.JPG  m2.JPG 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje o inwestycjach:

     Podpisano umowy na 553,7 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic.

1. Autostrady – 232,6 km:

w systemie tradycyjnym – 64,3 km

• Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła (14,1 km) za kwotę 1 105 683 120,02 PLN
• Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 (2,2 km) za kwotę 853.031.866,54 PLN
• Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - Christo Botewa odcinek odcinek S7 Bieżanów - Chirsto Botewa (22,6 km) za kwotę 198 809 406,54 PLN
• Budowa obwodnicy Wrocławia A8 odcinek most przez Odrę (1,7 km) za kwotę 634 459 872,33 PLN
• Budowa obwodnicy Wrocławia odcinek w. Lotnisko – w. Pawłowice (19,4 km) za kwotę 2.263.917.723,37 PLN
• Budowa obwodnicy Wrocławia od autostrady A4 wraz z łącznikiem Kobierzyce do DK 8 węzeł Lotnisko (DK94) (4,30 km) za kwotę 857 243 607,22 PLN

w systemie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego – 168,3 km:

• Umowa na budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko z Autostradą Wielkopolską (105,9 km)
• Umowa na budowę odcinka autostrady A1 Nowe Marzy – Toruń (62,4 km)

2. Drogi ekspresowe – 89,2 km:

• Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. odcinek I węzeł "Klucz" - węzeł "Pyrzyce" (28,2km) za kwotę 666.986.515,50 PLN
• Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku węzeł Stryszek – węzeł Białe Błota (15,9 km) za kwotę 371 087 274,88 PLN
• Budowa drogi S 69 Żywiec – Zwardoń odcinek Przybędza – Milówka (8,5 km) za kwotę 32 877 524,34 PLN
• Budowa drogi S7 Elbląg – Olsztynek odcinek Elbląg (w. Kazimierzowo) – Pasłęk (w. Raczki z węzłem) (14,6 km) za kwotę 662 292 531,14 PLN
• Budowa drogi S1 Bielsko Biała – Cieszyn odcinek w. Komorowice – w. Rosta. Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała – Żywice odcinek Rosta – w. Krakowska + Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała – Żywice odcinek w. Krakowska – w. Mikuszowice (11,9 km) za kwotę 1.253.870.891,60 PLN
• Budowa drogi ekspresowej S-8 trasa armii krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia (10,1 km) za kwotę 2.149.235.184,48 PLN

3. Obwodnice – 121,2 km:
 
• Budowa północnej obwodnicy m. Krzepic w ciągu dk 43 (5,7 km) za kwotę 66 778 811 PLN
• Budowa obwodnicy Słupska (16,3 km) za kwotę 351 473 100 PLN
• Przebudowa dk nr 8 na odcinku Białystok – Katrynka (6,4 km) za kwotę 217 521 900 PLN
• Budowa obwodnicy Gołdapi w ciągu dk 65 (5,6 km) za kwotę 125 611 509,62 PLN
• Budowa obwodnicy m. Kędzierzyna – Koźla w ciągu dk 40 (odcinek od ul. Głubczyńskiej do ul. Gliwickiej) (18,9km) za kwotę 120 692 690,91 PLN
• Budowa obwodnicy m. Wyrzyska w ciągu dk 10 (7,8 km) za kwotę 160 273 222,64 PLN
• Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu dk 4 (4,1 km) za kwotę 167 099 790,30 PLN
• Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu dk 60 (8,8 km) za kwotę 120 669 434,18 PLN
• Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu dk 10 (13,5 km) za kwotę 292 546 549,66 PLN
• Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11 (6,1km) za kwotę 211 700 242,08 PLN
• Budowa obwodnicy Raciąża na drodze 60 (5 km) za kwotę 78 643 567,50 PLN
• Budowa obwodnicy Okopów na drodze nr 12 (urządzenia ochrony środowiska) (3,7 km) za kwotę 2 740 015 PLN
• Budowa obwodnicy Lublińca na drodze 46 (5,6 km) za kwotę 164.452.213,63 PLN
• Budowa obwodnicy Siewierza na drodze 78 (7 km) za kwotę 185.845.733,09 PLN
• Budowa obwodnicy Krośniewic w ciągu dk nr 1 i 2 (6,7km) za kwotę 154.941.083,87

4. Ważniejsze przebudowy – 110,7 km:

• Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut (54,9 km) za kwotę 533.192.467,18 PLN
• Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku obwodnicy Białej Podlaskiej (11 km) za kwotę 167.423.206,00 PLN
• Przebudowa drogi 16 Olsztyn – Augustów wraz z obwodnicą Olsztyna odcinek Barczewo – Biskupiec (18,4 km) za kwotę 342 197 965,21 PLN
• Rozbudowa drogi nr 2 odcinek Kutno – Łowicz (22,4 km) za kwotę 139 850 812,41PLN
• Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu – etap I (łącznie etap I i II 4 km) za kwotę 80.436.745,00 PLN

Do ruchu oddano 241,2 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic

Autostrady: 65 km
• A1 Swarożyn – Nowe Marzy (65 km)

Oddano 176,2 km dróg ekspresowych i obwodnic:

• S7 Białobrzegi – Jedlińsk (15,7 km)
• S1 Bielsko – Biała - Cieszyn na odcinku obwodnicy m. Skoczów (5,4 km)
• Obwodnica Międzyzdrojów na drodze S3 (2,9 km)
• S7 Myślenice – Lubień z obwodnicą Lubnia na odc. Myślenice – Pcim (12,2 km)
• S5 / S10 Bydgoszcz Stryszek i Białe Błota na odcinku węzeł Stryszek (0,9 km)
• S22 Elbląg- Grzechotki (50,6 km)
• S69 Szare – Laliki (2 km)
• S69 Laliki – Zwardoń (1,8km)
• Obwodnica Wyszkowa (12,7 km)
• Obwodnica Puław z mostem na rzece Wiśle (I etap) (12,7 km)
• Obwodnica m. Hrebenne (2 km)
• Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (6,3 km)
• Obwodnica Konina (1,8 km)
• Obwodnica Grójca S-7 (8,3 km)
• Obwodnica Nowej Soli S-3 (14,9 km)
• Obwodnica Biecza na DK 28 (5 km)
• Obwodnica Kowala (4,3 km)         
• Obwodnica Chojnic (14,2 km)
• Rozbudowa drogi S11 Poznań – Kórnik (2,5 km)

W budowie jest 539 km nowych dróg:

• 218 km autostrad
• 172 km dróg ekspresowych
• 148 km obwodnic

AUTOSTRADY w budowie – 218,7 km (12 zadań)

1. A1 - Nowe Marzy – Toruń – 62,4 km
2. A1 – Sośnica – Bełk – 15,4 km
3. A1 – węzeł Sośnica – 2,2 km
4. A1 – Bełk – Świerklany – 14,1 km
5. A1 – Świerklany – Gorzyczki – 18,3 km
6. A2 – Stryków I – Stryków II – 1,7 km
7. A4 – Zgorzelec – Wykroty – 20,3 km
8. A4 – Wykroty – Krzyżowa – 29,4 km
9. A4 – Kraków – Szarów – 19,9 km
10. A8 – most na obwodnicy Wrocławia – 1,7 km
11. A8 – łącznik Kobierzyce – węzeł Lotnisko – 14,3 km
12. A8 - węzeł Lotnisko do Łącznika w Długołęce – 19 km

DROGI EKSPRESOWE w budowie – 180,5 km (13 zadań)

1. S1 Komorowie – Rosta – 2,8 km
2. S3 Szczecin (Klucz) – Pyrzyce - 28,2 km
3. S3 Pyrzyce – Myślibórz – Renice - 26,7 km
4. S3 Myślibórz - Gorzów Wlkp.- 26,7 km
5. S5 / S10 Stryszek – Białe Błota – 10,5 km
6. S7 Grójec – Białobrzegi - 17,8 km
7. S7 Występa-Kielce - 7,3 km
8. S7 Elbląg – Pasłęk – 14,6 km
9. S7 Kraków, Bieżanów – Rybitwy 2,7 km 
10. S8 Radzymin - Wyszków - 17,1 km
11. S11 Poznań - Kórnik - 14,1 km
12. S69 Szare - Laliki – 2,9 km (z tunelem ok. 700 m)
13. S69 Bielsko Biała – w.Rosta – w.Mikuszowice 9,1 km

OBWODNICE w budowie – 138,9 km (20 zadań)

1. S7 Płońsk - 4,7 km
2. S7 Lubień - 4 km
3. S8 Warszawa Konotopa – Prymasa Tysiąclecia - 10,1km
4. S10 Stargard Szczeciński - 13,5 km
5. S10 Wyrzysk - 7,8 km
6. S11 Ostrów Wielkopolski - 6,1 km
7. Krośniewice na DK1/DK2 – 4,1 km
8. Biała Podlaska na DK 2 – 11 km
9. Ropczyce na DK 4 – 4,1 km
10. Słupsk na DK6 – 16,3
11. Okopy na DK12– 3,6 km
12. Nowe Skalmierzyce na DK 25 – 7,4 km
13. Kędzierzyn Koźle na DK 40 – 3,5 km (I etap)
14. Lubliniec na DK 46 – 5,6 km
15. Gostynin na DK 60 – 8,8 km
16. Krzepice na DK 43 – 5,7 km
17. Raciąż na DK 60 – 5,0 km
18. Gołdap na DK 65 – 5,6 km
19. Siewierz na DK 78 – 7 km
20. Kórnik S11 – 5 km

Ponadto złożyliśmy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych 11, wniosków,
w tym:
• 2 projekty indywidualne ze starej perspektywy (budowa drogi ekspresowej S-3, odcinek Szczecin – Gorzów Wlkp. oraz przebudowa drogi krajowej nr 4, odcinek Machowa – Łańcut)
• 1 projekt indywidualny z nowej perspektywy (budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Grójec – Białobrzegi)
• 7 projektów konkursowych w zakresie obwodnic (Mszczonów, Myślina, Kędzierzyn Koźle, odc. A, Koźmin Wlkp etap II, Krzepice, Łęknica, Opoczno)
• 1 projekt konkursowy – budowa przejść dla zwierząt na drogach w województwie zachodniopomorskim.

18.12.2008 r.