Nowe rozdanie na S61

Oferty firm Polaqua i Budimex zostały dziś wybrane jako najkorzystniejsze w powtórnych przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków S61, odpowiednio: Podborze - Śniadowo (749 mln. zł) i Suwałki - Budzisko (1,037 mld zł).  • Wybraliśmy najkorzystniejsze oferty w przetargach na dwa odcinki S61 i przekazujemy dokumentację do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia tzw. kontroli uprzedniej
  • Jeżeli nie będzie odwołań do 2 grudnia br., to po zakończeniu kontroli planujemy podpisać umowę jeszcze przed końcem 2019 r.
  • Ponowny przetarg i rozwiązanie umowy z pierwotnym wykonawcą było koniecznością - z podpisanych umów trzeba się wywiązywać!

Co zostało do zrobienia? GDDKiA 

Na odcinku Podborze - Śniadowo, POLAQUA (po podpisaniu umowy)  będzie musiała przygotować dokumentację, złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i uzyskać decyzję, a potem wybudować dwujezdniową drogę ekspresową o długości 19,463 km [S61] z nawierzchnią z betonu cementowego  i przebudować  3 km S8 (nawierzchnia asfaltowa). Zadanie to firma wyceniła na 749 mln zł.

 

Z kolei odcinek Suwałki - Budzisko ma już decyzję ZRID, więc Budimex - po podpisaniu umowy - ma zbudować 24,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego do granicy z Litwą. Wykonawca chce za to 1 mld 37 mln zł.

 

Rozwiązanie umowy koniecznością

Przypomnijmy, że umowy z poprzednimi wykonawcami wyżej wymienionych odcinków zostały rozwiązane w maju i czerwcu tego roku. Na odcinku Podborze - Śniadowo stało się to w momencie, gdy firma RUBAU nie uzyskała ZRID w przewidzianym terminie, a nawet nie wystąpiła z wnioskiem o taką decyzję.

 

Z kolei na fragmencie Suwałki - Budzisko realizowanym przez Impresa Pizzarotti brak było właściwej mobilizacji wykonawcy  w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych - m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy - nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. Policji.

 

Kalendarium S61 Podborze - Śniadowo:

29 kwietnia 2017 r. - ogłoszenie przetargu

28 listopada 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty firmy RUBAU (479,1 mln zł)

30 stycznia 2018 r.  - podpisanie umowy

16 maja 2019 r - GDDKiA odstępuje od budowy

16 sierpnia 2019 r. - ponowny przetarg na P&B

21 listopada 2019 r. - wybór najkorzystniejszej oferty firmy Polaqua (749 mln zł). Pozostałe oferty:

Strabag Sp. z o.o. - 883,68 mln. zł.;

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (lider) i Stecol Corporation - 912,28 mln zł.;

Konsorcjum: Porr S.A. (lider) i Unibep S.A. - 921,03 mln zł.,

Budimex S.A. - 899,9 mln. zł. ;

Mostostal Warszawa S.A. - 940,97 mln.zł.

 

Kalendarium S61 odc. Suwałki - Budzisko

20 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie o zamówieniu

24 marca 2017 r. - otwarcie ofert  (wpłynęło 9)

13 kwietnia 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty  - Impresa Pizzarotti 605,5 mln zł (następna oferta PORR - 643,2 mln zł, kolejna Konsorcjum TRAKCJA 684,25 mln zł) 

6 czerwca 2017 r. - zawarcie umowy

20 maja 2019 r. - wojewoda wydaje zrid

17 czerwiec 2019 - GDDKiA odstępuje od umowy 

9 sierpnia 2019 - ogłoszenie nowego przetargu

21 listopada 2019 - wybór najkorzystniejszej oferty firmy Budimex (1,037 mld zł). Pozostałe oferty: 

Konsorcjum: Porr S.A. (lider) i Unibep S.A. - 1,289 mld. zł.;

Polaqua Sp. z o.o. - 1,515 mld. zł.;

 

Tak powstaje Via Baltica

Oba odcinki, na które wybrane zostały dziś najkorzystniejsze oferty będą  fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Właśnie powstająca droga ekspresowa S61 stanowi jego zasadniczą część, przebiegającą przez województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko - mazurskie. 

Podzielona jest na 11 odcinków realizacyjnych (licząc z drugą nitką obw. Szczuczyna), z których:

  • Pięć jest w budowie : Śniadowo-Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski, Stawiski - Szczuczyn, II jezdnia obw. Szczuczyna oraz odc. Wysokie - Raczki.
  • Na dwa Podborze - Śniadowo i Suwałki - Budzisko, właśnie wybrano najkorzystniejsze oferty 
  • Cztery odcinki są w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Łomża Południe - Łomża Zachód, Łomża Zachód - węzeł Kolno (podlaskie) oraz Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk Południe - Wysokie (warmińsko-mazurskie).