Uzyskane pozwolenie na budowę obwodnicy Żyrardowa.


Dziś (29.10.2008r.) uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla obwodnicy Żyrardowa. Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję na spotkaniu z samorządowcami z Warszawy i okolic w MUW w Warszawie.

Celem inwestycji jest budowa po nowym śladzie, 15,1 km obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50.
Projektowana trasa zlokalizowana jest na terenie gmin Wiskitki i Radziejowice, w powiecie żyrardowskim, po południowo-zachodniej stronie Żyrardowa.

Zakres inwestycji:
- budowa węzła „Żyrardów” (przecięcie z dr. woj. nr 719)
- budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3834W
- przebudowa dróg powiatowych, wojewódzkiej
- budowa 2 rond na przecięciu ze starym śladem DK 50
- budowa dróg lokalnych i dojazdowych
- budowa ciągów pieszych
- budowa zatok autobusowych
- budowa tunelu w ciągu drogi lokalnej
- budowa 7 wiaduktów
- budowa przejść dla zwierząt
- budowa mostu przez rz. Okrzeszę
- budowa przepustów
- budowa odwodnienia
- wykonanie urządzeń ochrony środowiska
- budowa, przebudowa kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i innych elementów bezpieczeństwa
ruchu

Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi – GP (ruch główny przyspieszony)
- prędkość projektowa – 100 km/h
- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
- szerokość jezdni:
przekrój z poboczami utwardzonymi – 11,0 m
przekrój 2+1 – 12,0 m
- szerokość pasów ruchu:
przekrój z poboczami utwardzonymi – 2 x 3,5 m
przekrój 2+1 – 3 x 3,5 m
- szerokość poboczy utwardzonych – 2 x 2,0 m
- szerokość opasek na przekroju 2+1 – 3 x 0,5 m
- szerokość poboczy gruntowych:
przekrój z poboczami utwardzonymi
- bez bariery – 0,75 m
- z barierą – 1,25 m
przekrój 2+1
- bez bariery – 1,0 m
- z barierą – 1,1 m
- kategoria ruchu - KR 6

Szacowany koszt inwestycji: 320 mln zł.

Planowany termin realizacji: 2009-2011.

Plan obwodnicy Żyrardowa - do pobrania cz.1
Plan obwodnicy Żyrardowa - do pobrania cz.2



rozjasnione.JPG