Pozwolenie na budowę dla S-2 Puławska-Lotnisko-Marynarska.


Pozwolenie na budowę dla S-2 Puławska-Lotnisko-Marynarska
31.10.2008r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla drogi ekspresowej S-2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-79 (NS) łączącej węzeł Lotnisko z węzłem Marynarska.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ok. 7,5 km odcinka drogi stanowiącego II etap zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi ekspresowej S-2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-79 węzeł Lotnisko – Marynarska.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi realizacja:
ETAP II/1: Droga ekspresowa S79 (Trasa NS) od węzła „Marynarska” do węzła „Lotnisko”.
ETAP II/2: Droga ekspresowa S2 (Trasa POW) od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska”.

Budowa drogi umożliwi alternatywne, w stosunku do ul. Rzymowskiego i Marynarskiej, powiązanie południowych dzielnic Warszawy (Ochota, Ursynów, Piaseczno, Wawer) oraz ułatwi dojazd do Międzynarodowego portu lotniczego Okęcie im. Fryderyka Chopina.

W celu powiązania planowanej trasy z układem lokalnym zaprojektowano:
• 4 węzły drogowe:
- węzeł Puławska
- węzeł Lotnisko
- węzeł MPL Okęcie
- węzeł Marynarska
• sieć dróg serwisowych
• przebudowę i usunięcie kolizji (sieci trakcyjnej PKP, telekomunikacyjnych, energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej)
• budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, separatorów, pasów zieleni
• przebudowę torowiska tramwajowego wraz z pętlą (ul. Marynarska)
• budowę kładki dla pieszych w rejonie węzła MPL Okęcie,
• przebudowę ulic (Puławska, Hałubcowa, Poloneza, Karnawał, Wirażowa, Marynarska)

Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi: S – ekspresowa
- prędkość projektowa: 80 km/h
- szerokość jezdni: dwie jezdnie po 2x3,5m
- szerokość pasa dzielącego: 4,0m
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Realizacja robót: 2009 – 2011

Szacowana wartość inwestycji – ok. 1 mld zł

S2 Puławska-Lotnisko-Marynarska - mapa do pobrania