Inwestycje - podsumowanie 2007r. i plan na 2008r.


Wojciech Dąbrowski Dyrektor Oddziału w Warszawie dokonał podsumowania działań za rok 2007. Na drogi krajowe wydane zostało  2.066.999,8 tys. zł.

Zrealizowano między innymi:
- obwodnicę Garwolina, Jabłonny, Słomczyna, Drwalewa, Chynowa, Stojadeł,
- budowę węzła Załuski na drodze krajowej nr 7
- przebudowę drogi krajowej nr 79 na odcinku granica Warszawy – Piaseczno
- przebudowę drogi krajowej nr 2 na odcinku granica woj. łódzkiego – Kuznocin
- wzmocnienie drogi krajowej nr 50 na odcinku Grójec – Mińsk Maz.

W trakcie realizacji są:
- budowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin-Wyszków wraz z budową obwodnicy Wyszkowa
- budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Grójec – Białobrzegi - Jedlińsk
- budowa łącznika lotniskowego w Warszawie tj. ul. Poleczki i Wirażowa z wiaduktem
- budowa ekspresowej obwodnicy Płońska
- budowa wiaduktu w Legionowie wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 61
- przebudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku Zegrze-Serock

Rok  2008 to bardzo ważny rok dla Oddziału Warszawskiego. Poza kontynuowanymi zadaniami rozpoczętymi w 2007r., w bieżącym roku planujemy uruchomić nowe inwestycje, a w szczególności:
- budowa drogi ekspresowej S-8 Konotopa – Powązkowska
- budowa drogi ekspresowej S8 Salomea – Opacz – Paszków wraz z powiązaniem z drogą
  krajową Nr 7 w węźle Magdalenka
- budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady
- budowę obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60
- budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60
- budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50
- budowa węzła Radziejowice w ciągu drogi krajowej nr 50
- budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50
- budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61
- wzmocnienie drogi krajowej nr 10 na odcinku Szumanie (Sierpc) – gr. woj. kuj.-pom.
- wzmocnienie drogi krajowej nr 2 na odcinku Sochaczew – Ożarów Maz.
- wzmocnienie drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – koniec obwodnicy Siedlec.

Ponadto Oddział w Warszawie przygotował i kontynuuje przygotowywanie 28 dużych projektów dotyczących między innymi:
- budowy autostrady A-2 na odcinku Warszawa – granica państwa
- budowy 440 km dróg ekspresowych (S-2, S-7, S-8, S-79)
- budowy obwodnic Mińska Mazowieckiego, Żyrardowa, Mszczonowa, Serocka, Pułtuska,
  Góry Kalwarii, Kołbieli, Radomia, Zwolenia, Pomiechówka, Bielska, Drobina, Iłży
- budowę 80 km ekspresowej obwodnicy Warszawy

Budżet Oddziału w Warszawie będzie na poziomie około 4 miliardów, w momencie uwzględnienia w pełnym zakresie wniosków zgłoszonych do Centrali odnośnie wstępnego planu na utrzymanie dróg i mostów, planu inwestycyjnego oraz planu prac przygotowawczych.

Będzie to również rok, gdzie Oddział musi podjąć olbrzymi wysiłek organizacyjny, związany z przygotowaniem kilkunastu inwestycji związanych z Euro 2012. Abyśmy zdążyli na czas, realizacja tych przedsięwzięć powinna rozpocząć się w drugiej połowiw 2009 r.