Inwestycje GDDKiA na Mazowszu-29.12.2008


Inwestycje GDDKiA na Mazowszu.
Ze względu na duże zainteresowanie społeczne planowanymi oraz realizowanymi inwestycjami drogowymi w województwie mazowieckim, został utworzony internetowy serwis informacyjny, dotyczący docelowego układu dróg ekspresowych i autostrady A-2 w województwie mazowieckim.
Serwis www.drogi.waw.pl ma na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanymi dostępu do podstawowych informacji na temat projektowanych, realizowanych oraz istniejących dróg ekspresowych (tj. S-2, S-7, S-8, S-10, S-12, S-17 i S-19) oraz na temat projektowanej autostrady A-2 w województwie mazowieckim.
Zapraszamy Państwa do korzystania z serwisu www.drogi.waw.pl