Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe 80 - 354 Gdańsk, ul. Subisława 5

Sekretariat tel. 58 511 24 80

e-mail: laboratorium.gdansk@gddkia.gov.pl

 

NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWE

Radosław Osiński tel. 58 511 24 86; 600 258 983

e-mail: raosinski@gddkia.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWE

Iwona Ogrodowska tel. 58 511 25 16; 728 961 693

e-mail: iogrodowska@gddkia.gov.pl

 

KIEROWNIK ZESPOŁU ASFALTÓW I MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH

Filip Kandefer tel. 58 511 24 85; 728 961 690

e-mail: fkandefer@gddkia.gov.pl

 

KIEROWNIK ZESPOŁU BETONU I MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH

Anna Mucha tel. 58 511 24 84; 728 963 926

e-mail: amucha@gddkia.gov.pl

 

KIEROWNIK ZESPOŁU DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI

Aneta Michalak tel. 58 511 24 87; 606 955 377

e-mail: anmichalak@gddkia.gov.pl

 

KIEROWNIK ZESPOŁU GRUNTÓW I GEOTECHNIKI

Jarosław Wojnowski tel. 58 511 24 89; 600 258 982

e-mail: jwojnowski@gddkia.gov.pl

 

KIEROWNIK ZESPOŁU KRUSZYW

Anna Pankau tel. 58 511 24 88; 885 120 590

e-mail: apankau@gddkia.gov.pl

 

STANOWISKO DS. UTRZYMANIA I DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025

Agnieszka Śledzik tel. 58 511 24 81; 882 165 891

e-mail: asledzik@gddkia.gov.pl