Droga Krajowa nr 61 Zegrze - Serock otwarta


27 listopada 2008 otwarto 3,2 km dwujezdniowej drogi krajowej nr 61 na odcinku Zegrze – Serock. Kontrakt o wartości ponad 70 mln zł polegający na przebudowie istniejącej drogi oraz budowie drugiej jezdni został zrealizowany przez konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty- Łódź” S.A.
Niespełna rok trwała rozbudowa drogi krajowej nr 61, poprawiając przepustowość drogi w kierunku mazur, mieszkańcom Warszawy. W ramach kontraktu wykonano: przebudowę istniejącej oraz budowę drugiej jezdni, budowę bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego z droga gminną i ul. Szaniawskiego, przebudowę trzech skrzyżowań, w tym jedno z sygnalizacją świetlną, budowę 2 kładek dla pieszych, budowę 4,2 km dróg dojazdowych, zabezpieczeń związanych z ochroną środowiska (w tym budowa około 2,2 km ekranów akustycznych), budowę zatok autobusowych, chodników, elementów odwodnienia drogi, przebudowę istniejącego oświetlenia ciągów pieszych, wykonanie kompletnego oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Parametry drogi trasy:
- klasa drogi  GP (droga ruchu głównego przyspieszonego – ograniczenie dostępności tylko
  poprzez skrzyżowania, budowa dróg równoległych )
- prędkość projektowa  100 km/h
- szerokość pasa ruchu  3,5 m
- liczba pasów ruchu 2x2 dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym po środku
- szerokość pasa dzielącego  2 – 2,5 m
- szerokość poboczy utwardzonego 2,0 m ( na odcinku bez krawężników)
- szerokość poboczy gruntowych 0,75 m
- szerokość dróg dojazdowych 5,5 m
- szerokość chodników 1,5-2,0 m 
- dopuszczalne obciążenie na oś  115 kN


 
aaaaa.JPG