Posiedzenie KOPI w sprawie budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca.


We wtorek 29.04 br. odbyło się posiedzenie Komisji Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, którego tematem było Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  budowy południowego wylotu z Warszawy  drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca.
Spotkanie poprowadził Jacek Bojarowicz - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w którym uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, władze samorządowe, przedstawiciele komitetów społecznych oraz pracownicy Centrali i Oddziału w Warszawie GDDKiA.
Projektanci z firmy „Eurostrada” Sp. z o.o.., zaprezentowali wariantowy przebieg planowanej budowy drogi S-7.
Kolejnym etapem posiedzenia było zadawanie pytań, gdzie głos zabrali m.in. Burmistrz Tarczyna, Starosta Piaseczna, Urząd Miasta St. Warszawy dzielnica Ursynów, Wójt Raszyna, pracownicy Centrali GDDKiA .
Na zakończenie zaprezentowane zostały stanowiska m.in.: Urzędu m.st. Warszawy dzielnicy Ursynów, Gmin: Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, Tarczyn, Lesznowola, Grójec, Urzędu Marszałkowskiego oraz Oddziału w Warszawie GDDKiA: wnioskując o akceptację wariantu 2 ( z przekrojem: do węzła Lesznowola 3  pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast dalej w kierunku końca opracowania 2 pasy ruchu z rezerwą pod 3 pas). Na odcinku Miasta i Gminy Tarczyn Oddział wskazał równorzędność wariantów 2 i 3.
W podsumowaniu prowadzący posiedzenie Jacek Bojarowicz - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad stwierdził, że biorąc pod uwagę jednolite stanowiska władz samorządowych popierających wariant 2, przebieg ten zostanie przedstawiony Wojewodzie Mazowieckiemu jako preferowany we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.