Rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku gr.woj. warmińsko-mazurskiego-początek obwodnicy Płońska


obrady.JPGDnia 04.11.2008r. w Starostwie Powiatowym w Mławie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku gr.woj. warmińsko-mazurskiego-początek obwodnicy Płońska.
Rozprawę poprowadziła Pani Elżbieta Malessa Kierownik w Wydziale Środowiska i Rolnictwa MUW w Warszawie, omawiając dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki powitał zgromadzonych mieszkańców. Powiedział, że spotkanie to jest bardzo ważnym elementem prowadzonego postępowania administracyjnego. Jest to okazja, by osoby zainteresowane mogły wypowiedzieć się na temat przebiegu trasy. Finałem będzie wydanie „decyzji środowiskowej”, w której wybrany zostanie wariant poprowadzenia trasy oraz ustalone będą zabezpieczenia, które zneutralizują uciążliwości planowanej drogi. Stwierdził również, że nie ma wariantu idealnego, należy wybrać wariant optymalny.
Następnie Pan Wojciech Dąbrowski przedstawił krótki opis inwestycji, uszczegółowiając preferowany wariant 4. Stwierdził, że od kilku lat prowadzone są dyskusje o przebiegu tej trasy, odbyło się wiele spotkań ze społecznością lokalną.
Projektanci z „Biura Planowania Rozwoju Warszawy” S.A. szczegółowo omówili przebieg planowanej trasy  pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.
Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, do której zgłosiło się 16 osób. Głosy dotyczyły przede wszystkim rozwiązań komunikacyjnych, wykupu gruntów, lokalizacji MOP-ów, podania harmonogramu realizacji inwestycji.
W podsumowaniu Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski podziękował za udział w spotkaniu. Dodał, że „decyzję środowiskową” wyda nowopowstała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.
Przebieg wariantów DK Nr.7 do pobrania (8 MB)

obrady1.JPG