Rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowego wylotu drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca.


Dnia 30.10.2008r. w budynku Gimnazjum w Tarczynie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowego wylotu drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca.

Rozprawę poprowadziła Pani Teresa Stachowicz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW w Warszawie, omawiając dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pan Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki powitał wszystkich zgromadzonych na sali. Przedstawił argumenty świadczące o konieczności budowy planowanej trasy oraz oznajmił, że każdy może złożyć wniosek, który zostanie rozpatrzony i w miarę możliwości uwzględniony w decyzji.

Następnie Pan Wojciech Dąbrowski przedstawił krótki opis inwestycji, dodając, że rozprawa ta poprzedzona była wieloma spotkaniami ze społecznością lokalną.

Projektanci z firmy „Eurostrada” Sp. z o.o. szczegółowo omówili przebieg planowanej trasy pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, do której zgłosiło się 18 osób. Głosy dotyczyły natężenia ruchu, wykupu gruntów, rozwiązań komunikacyjnych (usytuowania przejścia dla pieszych, przesunięcia projektowanej trasy, odszkodowań za zniszczone budynki podczas budowy drogi), aspektów środowiskowych (m.in. wyłączenia gruntów biologicznie czynnych, usytuowania ekranów akustycznych, pasów zieleni, norm hałasu).

W podsumowaniu Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek podziękował za przybycie na spotkanie oraz powiedział, dzięki takim spotkaniom można się dowiedzieć jakie jest nastawienie społeczeństwa do planowanej inwestycji.

Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.

S7 Warszawa-Grójec - do pobraniaP1020668.JPG
P1020677.JPG