Ekspresowa obwodnica Grójca otwarta.


Kolejny odcinek drogi ekspresowej S-7 w kierunku Radomia został otwarty. 19 września br. oddano do użytku obwodnicę Grójca.
Trasa licząca ponad 8 km długości kosztowała 216 mln. zł i była współfinansowana w 75% z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Bilfinger Berger Polska. S.A., PRM „Mosty Łódź” S.A., Bilfinger Berger AG a nadzór autorski oraz inwestorski pełniła firma „Transporojekt-Warszawa” Sp. z o.o.

W ramach kontraktu wykonano niżej wymienione obiekty inżynierskie:
• obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej:
o rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów – szt. 2
o rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu – szt.1
• obiekty inżynierskie nad drogą ekspresową:
o rozbiórka istniejących i budowa nowych wiaduktów – szt. 4
o budowa nowych wiaduktów – szt. 2
o kładki dla pieszych – szt. 3
• obiekty inżynierskie w ciągu dróg dojazdowych:
o budowa nowych mostów na rzece Jeziorce – szt.2
Rozbudowano istniejące węzły:
• „Głuchów” na przecięciu drogi nr 7 z drogą powiatową nr 34151
• „Mszczonowska” na przecięciu drogi nr 7 z drogą nr 50
• „Mogielnicka” na przecięciu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 728
• „Kępina” na przecięciu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 34166
Ponadto wybudowano 3 przejazdy gospodarcze.

Parametry techniczne drogi:
• klasa techniczna drogi – S (ekspresowa),
• szerokość pasa ruchu 2x2x3,5m
• szerokość pasa dzielącego 5m
• szerokość pasa awaryjnego 2,5m