Otwarcie obwodnicy Wyszkowa.


Obwodnica Wyszkowa otwarta.

Od dziś kierowcy mogą ominąć Wyszków jadąc nowowybudowaną drogą. 14 listopada br. oddano do użytku ekspresową obwodnicę Wyszkowa. Trasa licząca 12,8 km kosztowała 262 mln zł i była współfinansowana w 83% z Funduszu Spójności.
Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A. i PRM „Mosty Łódź” S.A., a nadzór inwestorski pełnił: - Egis Poland Sp. z o.o./ Egis Router S.A. Projekt budowlany i wykonawczy opracowany został przez biuro projektowe Profil Sp. z o.o., obecnie Arcadis Sp. z o.o.
W ramach kontraktu wykonano:
- most przez rzekę Bug długości 600m (dwa mosty – pod każdą jezdnię oddzielny obiekt)
- 3 węzły drogowe:
~„Lucynów” (na włączeniu obwodnicy do istniejącej DK nr 8, przejście drogi
głównej nad linią kolejową)
~„Skuszew” (skrzyżowanie z drogą krajową nr 62 Wyszków-Łochów))
~„Turzyn” (na włączeniu obwodnicy do istniejącej DK nr 8)
- 7 wiaduktów drogowych
- 3 przejścia ekologiczne
- 21,6 km dróg dojazdowych
- ekran akustyczny długości 518 m (węzeł „Lucynów”).
Parametry drogi trasy:
- klasa drogi S (droga ekspresowa dwujezdniowa )
- prędkość projektowa 100 km/h
- szerokość pasa ruchu 3,50 m
- liczba pasów ruchu 2x2 dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym pośrodku
- szerokość pasa dzielącego 4,00 m (łącznie z opaskami)
- szerokość pasa postoju awaryjnego 2,50 m
- opaski wewnętrzne 2 x 0,50 m
- szerokość pobocza gruntowego 1,25 m
- dopuszczalne obciążenie na oś 115 kN


Plan obwodnicy Wyszkowa - do pobraniaPIC00046.JPG