Rozprawa administracyjna dotycząca S-2 Konotopa-Lotnisko.-09.09.2008r


Wczoraj 09.09.2008r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego, na temat budowy drogi ekspresowej S-2 na odcinku węzeł „Konotopa” – węzeł „Lotnisko”.
Rozprawę rozpoczął Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki zaznaczając, że spotkanie to poprzedza wydanie decyzji środowiskowej, trasa posiada już decyzję lokalizacyjną, jej przebieg zatwierdzony jest w planach zagospodarowania przestrzennego. W trakcie rozprawy zaprezentowane zostaną rozwiązania techniczne, które znalazły się w projekcie budowlanym, minimalizujące oddziaływanie drogi ekspresowej na otoczenie. Wszystkie uwagi i propozycje wypowiedziane na tej rozprawie będą przedmiotem analizy projektantów oraz inwestora i w miarę możliwości będą uwzględniane.
Dalsze prowadzenie spotkania przejęła Pani Teresa Stachowicz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW w Warszawie omawiając dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Następnie Pan Wojciech Dąbrowski Dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA wskazał, jak ważna jest budowa trasy i jakie będą korzyści dzięki jej wybudowaniu. Planujemy w 2009 roku wybrać wykonawcę, który rozpocznie budowę tego odcinka. Założeniem Generalnego Dyrektora jest, by ten fragment S-2 został wykonany do 2012r (dotyczy połączenia MPL Okęcie z drogami A-2, S-7 i S-8).

Projektanci z firmy DHV Polska Sp. z o.o. szczegółowo omówili przebieg planowanej trasy pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, do której zgłosiło się siedem osób. Głos zabrali m.in. mieszkańcy osiedla Załuski, przedstawiciele Stowarzyszeń tj. „Nie przez miasto”, „Ekologiczny Ursynów”, „Światowid”, będących przeciw budowie trasy przede wszystkim ze względów ekologicznych.

W podsumowaniu Wicewojewoda Mazowiecki Piątek podziękował za przybycie na spotkanie oraz powiedział, iż wszelkie wnioski zawarte w protokole zostaną przeanalizowane.

Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.

S 2 - KONOTOPA - PUŁAWSKA