Otwarcie dla ruchu ulicy Wirażowej oraz wiaduktu w ciągu ulicy Poleczki.
W piątek, 04 kwietnia br., w południe została komisyjnie wprowadzona stała organizacja ruchu na ulicę Wirażową oraz wiadukt w ciągu ulicy Poleczki. Pozostały do dokończenia prace dodatkowe związane z oznakowaniem poziomym i zielenią.