Aktualny stan prac obwodnicy Płonska


Aktualny stan prac przy budowie obwodnicy Płońska
Obecnie realizowane są prace związane z:
• wykonywaniem zbrojenia i betonowania obiektów mostowych i wiaduktów,
• budową nasypów drogowych do obiektów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 619 (kierunek
  Pułtusk),
• budową nasypów korpusu nowej jezdni drogi ekspresowej.
Dnia 29.04.2008r. dokonano przełożenia ruchu z drogi krajowej nr 7 na nowo wybudowane łącznice węzła „Poświętne”.


Plonsk1.JPG