Pozwolenie na budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego podpisane.


Dziś (28.10.2008r.) Wojewoda Mazowiecki wręczył dyrektorowi Wojciechowi Dąbrowskiemu podpisaną decyzję o pozwoleniu na budowę dla obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Planowana trasa o długości 20,8 km zaprojektowana została na parametrach autostrady.
W ramach inwestycji zaplanowano:
- przebudowę 12 dróg krzyżujących się z obwodnicą,
- budowę 3 węzłów wraz ze Stacją Poboru Opłat,
- budowę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
- budowę 19 obiektów mostowych,
- budowę 46 km dróg serwisowych
- budowę infrastruktury towarzyszącej w postaci:
• przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej
• przebudowy i budowy sieci teletechnicznej
• przebudowy i budowy sieci wodociągowej
• przebudowy i budowy sieci kanalizacyjnej
• przebudowy i budowy urządzeń melioracyjnych
• budowy ekranów akustycznych
• budowy oświetlenia.

Parametry techniczne trasy:
- klasa drogi – A
- prędkość projektowa – 120 km/h
- nośność (nacisk osi pojazdu) – 115 kN/oś
- liczba pasów ruchu: – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu
- szerokość pasa ruchu – 3,75 m
- szerokość pasa awaryjnego – 3,00 m
- szerokość poboczy nieutwardzonych – min. 1,25 m
- szerokość pasa dzielącego: – 12,5 m (opaski 2 x 0,50 m)
- szerokość w liniach rozgraniczających – 100 m – 120 m (400 m MOP)


Plan obwodnicy Mińska Mazowieckiego - do pobrania