Utrudnienia - przy Lazurowej i Warszawskiej


Utrudnienia dla mieszkańców spowodowane hałasem – informacja o przyczynach prowadzenia robót w godzinach nocnych przy ul. Lazurowej i Warszawskiej.


Na przełomie lipca i sierpnia 2008 r.  Wykonawca Robót (Mostostal Warszawa S.A.) w rejonie ul. Lazurowej i ul. Warszawskiej przystąpił do realizacji głębokich sekcji ścian szczelinowych tj. powyżej 20 m głębokości. Na tych odcinkach planowana trasa będzie przebiegała poniżej poziomu terenu.
Z uwagi  na technologię wykonywania powyższych robót  oraz pozostałe czynniki, o których mowa powyżej Wykonawca jest zmuszony niejednokrotnie do wydłużenia czasu pracy zestawów roboczych, aż do zakończenia procesu technologicznego. Czas głębienia segmentu o kubaturze ok. 190 m3 często sięga 24 godzin. Kolejny cykl procesu, jak czyszczenie szczeliny wraz z montażem pomp następne 4 do 5 godzin. Montaż zbrojenia przy sekcjach z żebrem  usztywniającym to kolejne 2 godziny. Na proces zespalania i umieszczenia w szczelinie kontraktorów oraz betonowanie segmentu (które ze względu na zachowanie wysokiej jakości robót powinno się odbyć w czasie możliwie krótkim po wykopaniu i oczyszczeniu szczeliny, bez możliwości wykonania przerw roboczych) potrzeba kolejnych  8 godzin.
Reasumując powyższe, czas potrzebny do realizacji pojedynczego segmentu sięga 40 godzin.  Realizacja najbardziej czasochłonnych zadań w trybie pracy ciągłej będzie trwała do przełomu roku 2008/2009.
Informujemy, że Wykonawca dokłada wszelkich starań by realizowane zadania w jak najmniejszym możliwym stopniu były uciążliwe dla pobliskich mieszkańców. Wykonawca wprowadził przestoje w pracy zamiennie dla jednego z trzech zestawów maszyn w każdą kolejną sobotę. Wykonawca ponadto  zobowiązuje się do zaniechania realizacji wszelkich prac w czasie niedziel i innych dni świątecznych.
Przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia związane z budową drogi oraz prosimy o zrozumienie.
halas1.JPG