Kolejny mazowiecki odcinek S7 już otwarty!
Otwarcie drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 16 lipca 2008 r. Koszt inwestycji to około 456,7 tys. zł, współfinansowany w 74% z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Droga krajowa nr 7 jest jedną z najważniejszych dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym (E77). Zapewnia połączenia między krajami skandynawskimi, a południem Europy. W układzie krajowym umożliwia połączenie części wschodniej z centralną i południową częścią kraju. W układzie regionalnym Mazowsza, droga krajowa nr 7, to podstawowy ciąg drogowy łączący Warszawę z drugim co do wielkości miastem na Mazowszu - Radomiem.
Nowo otwarta S7 zlokalizowana jest na terenach powiatów białobrzeskiego i radomskiego, przebiega przez miejscowości: Białobrzegi, Kamień, Siekluki, Gózd, Żdzary i Kępiny. Inwestycja rozpoczęła się 5 sierpnia 2006 r. Projekt obejmował budowę drugiej, nowej jezdni po stronie wschodniej oraz przebudowę istniejącej, jednojezdniowej drogi na odcinku 15,7 km. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma DHV Polska sp. z o.o., natomiast robót konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infreastructuras. Za nadzór nad realizacją zadania odpowiadała firma Scott Wilson Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Parametry techniczne drogi:

- prędkość projektowa 100 km/h
- szerokość pasa drogowego — 45 m – 70 m
- szerokość jezdni w krawędziach — 10 m
- szerokość pasa dzielącego — 4 m (w tym opaski 2 x 0,5m)
- kategoria ruchu - KR 6

Obsługę ruchu lokalnego zapewniają drogi serwisowe po obu stronach drogi dwujezdniowej. Łączna długość dróg obsługujących, dojazdowych i lokalnych wynosi około 39 km. Dostępność do drogi ekspresowej będzie możliwa wyłącznie poprzez węzły drogowe, co korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa odbywającego się ruchu drogowego.

Dla sprawnego skomunikowania przyległych miejscowości wybudowano:

• 2 węzły drogowe:
- „Kamień”
droga powiatowa nr 34210 do m. Sucha
droga powiatowa nr 34214 do m. Kamień
- „Gózd”
droga powiatowa nr 34412 do m. Nowy Kadłubek
droga wojewódzka nr 732 do m. Przytyk

• 6 wiaduktów drogowych
- wiadukt ekologiczny
- węzeł „Kamień”
- przejazd „Kamień”
droga łącząca ul. Diamentową z ul. Brukową
- przejazd „Siekluki”
droga powiatowa nr 34215 do m. Stromiec
droga powiatowa nr 34206 do m. Smardzew
- węzeł „Gózd”
- przejazd Źdzary
droga powiatowa Żdzary - Mokrosęk

• 11 mostów (pogrupowanych w 5 obiektów)
- rów melioracyjny w ciągu S7
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 13
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 14
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 12
- rów melioracyjny w ciągu S7
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 22
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 26
- rz. Tymianka (Gózd Stary) w ciągu S7
- rz. Tymianka (Gózd Stary) w ciągu drogi dojazdowej nr 36
- rz. Tymianka (Gózd Stary) w ciągu drogi zbiorczej nr 21
- rz. Tymianka (Gózd Stary) w ciągu drogi zbiorczej nr 17

• 3 kładki dla pieszych w miejscowościach Białobrzegi, Gózd i Żdzary

Dla bezpieczeństwa dzikich zwierząt wybudowano 7 przepustów ekologicznych oraz wcześniej wspomniany wiadukt dla zwierząt o szerokości 50 m. Zamontowano 8 km ekranów dźwiękochłonnych, 70 km barier oraz 30 km ogrodzeń.