Dokumenty techniczne - do opiniowania

Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru przeciwkorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów inżynierskich - nowelizacja w 2020 r.

 

Uwagi do Wymagań należy zgłaszać w terminie do 30.08.2020r. wyłącznie w formie załączonej tabeli  na adres e-mail: wwiorbDZS@gddkia.gov.plProjekty Wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowane przez Departament Zarządzania Siecią Dróg - do opiniowania:

 

M-14 Stal konstrukcyjna:

M-14.01.01. Konstrukcja ustroju niosącego

 

Uwagi do załączonych projektów wzorcowych WWiORB należy zgłaszać w terminie do 30.11.2019r. wyłącznie w formie załączonej tabeli  na adres e-mail: wwiorbDZS@gddkia.gov.pl

 

D-06 Roboty wykończeniowe:

D-06.01.01. Umocnienie powierzchowne skarp, rowów i ścieków

D-06.02.01. Przepusty pod zjazdami

D-06.03.01. Umocnienie poboczy

 

M-18 Urządzenia dylatacyjne:

M-18.01.01. Modułowe urządzenia dylatacyjne

M-18.01.02. Urządzenia dylatacyjne palczaste

M-18.01.03. Dylatacje mechaniczno-asfaltowe

 

Uwagi do załączonych projektów wzorcowych WWiORB należy zgłaszać w terminie do 20.12.2019r. wyłącznie w formie załączonej tabeli na adres e-mail: wwiorbDZS@gddkia.gov.pl

 

D-06 Roboty wykończeniowe:

D-06.01.01c. Umocnienie powierzchowne skarp, rowów biodegradowalną matą przeciwerozyjną (Biomata)

D-06.04.01. Rowy melioracyjne

 

M-12 Zbrojenie:

M-12.01.00. Stal zbrojeniowa

M-12.02.00. Kable sprężające

 

M-15 Izolacja i nawierzchnia:

M-15.01.00. Izolacja bitumiczna

M-15.02.00. Izolacja z papy termozgrzewalnej

M-15.03.00. Izolacja natryskowa

 

M-18 Urządzenia dylatacyjne:

M-18.01.04. Bitumiczne przykrycie dylatacyjne

M-18.01.05. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

 

Uwagi do załączonych projektów wzorcowych WWiORB należy zgłaszać w terminie do 25.01.2020r. wyłącznie w formie załączonej tabeli  na adres e-mail: wwiorbDZS@gddkia.gov.pl

 

Wzorcowe WWiORB przygotowane przez Departament Zarządzania Siecią Dróg po zakończeniu procesu opiniowania zostaną przeniesione do zakładki: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne 

 

M-16 Odwodnienie:

M-16.01.01. Wpusty mostowe

M-16.01.02. Instalacja odwadniająca

M-16.01.02A. Instalacja odwadniająca HDPE

M-16.01.03. Odwodnienie hydroizolacji za pomocą sączków wykonanych ze stali nierdzewnej

M-16.01.03A. Odwodnienie hydroizolacji za pomocą sączków wykonanych z tworzyw sztucznych

M-16.01.04 Drenaż na płycie pomostu/Drenaż odwadniający izolację

M-16.01.05. Ścieki przykrawężnikowe z elementów polimerobetonowych

 

Uwagi do załączonych projektów wzorcowych WWiORB należy zgłaszać w terminie do 15.03.2020r. wyłącznie w formie załączonej tabeli na adres e-mail: wwiorbDZS@gddkia.gov.pl

 

Wzorcowe WWiORB przygotowane przez Departament Zarządzania Siecią Dróg po zakończeniu procesu opiniowania zostaną przeniesione do zakładki:  https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne 

 

Projekty Wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowane przez Departament Technologii Budowy Dróg - do opiniowania:

 

D-04 Podbudowy:

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy v03

 

D-05 Nawierzchnie:

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca v03

D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna v03

D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. Warstwa podbudowy i wiążąca v03

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) v03

 

D-07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D-07.01.01 Oznakowanie poziome v01​ - w trakcie rozpatrywania uwag

 

D-08 Elementy ulic:

D-08.05.01 Elementy drogowe wykonywane metodą betonowania ślizgowego v01

 

Uwagi do załączonych projektów wzorcowych WWiORB należy zgłaszać w terminie do 21.09.2020 r. wyłącznie w formie załączonej tabeli na adres e-mail: wwiorbDTB@gddkia.gov.pl

 

Wzorcowe WWiORB przygotowane przez Departament Technologii Budowy Dróg po zakończeniu procesu opiniowania zostaną przeniesione do zakładki: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne