Zapraszamy na spotkania informacyjne dla S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka

Można zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi przyszłej S19 na odcinku pomiędzy końcem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego i początkiem obwodnicy Kocka. Dokumentacja opracowana podczas przygotowywania koncepcji programowej wyłożona została w urzędach miast i gmin: Międzyrzec Podlaski, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski, Borki i Kock, przez które ma przebiegać planowana droga ekspresowa.GDDKiA 

Mapa orientacyjna odcinka Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna odcinka Radzyń Podlaski - Kock

 

Mieszkańców zapraszamy na spotkania informacyjne w dniach 30 maja, 4 i 6 czerwca, podczas których projektanci omówią proponowane rozwiązania. Pierwsze spotkanie 30 maja o godz. 10 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy, a o godz. 15 w Remizie OSP w Rzeczycy. 4 czerwca o godz. 10 w Świetlicy Wiejskiej w Białej koło Radzynia Podlaskiego, a o godz. 16 w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski. 6 czerwca o godz. 14 w Urzędzie Miejskim w Kocku, a o godz. 17 w budynku OSP w Borkach.

 

Projektanci przedstawią przebieg planowanej drogi oraz rozwiązania związane z obsługą komunikacyjną terenów przyległych do projektowanej drogi ekspresowej. Do dyspozycji zainteresowanych będą również przedstawiciele lubelskiego oddziału GDDKiA. Uczestnicy spotkań, a także osoby które zapoznają się z dokumentacji w siedzibie urzędów będą mogli swoje uwagi wpisać w wyłożonych do tego celu zeszytach uwag i wniosków (lub skorzystać z zamieszczonego poniżej wniosku). Link do dokładnych map na końcu komunikatu.

 

Oczekujemy na takie uwagi. To ostatni moment na wprowadzenie ewentualnych korekt. Przypomnijmy jednak, że przebieg drogi ekspresowej został zatwierdzony decyzją środowiskową i jest już niezmienny.

GDDKiA 

Ulotka informacyjna

Wniosek

Mapy dla odcinka Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

Mapy dla odcinka Radzyń Podlaski - Kock

Rozwiązania wariantowe na przejściu przez Radzyń Podlaski

Prezentacje:

- Borki

- Kąkolewnica

- Kock

- Międzyrzec Podlaski

- Radzyń Podlaski gmina

- Radzyń Podlaski miasto