Serwis dla podwykonawców


  1. Bieżąca realizacja PBDK na lata 2014-2023 

  2. Informacja dla podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA

  3. Procedura płatności GDDKiA w przypadku braku płatności od Wykonawcy

  4. Uwagi praktyczne dla podwykonawców, dostawców i usługodawców

  5. Wzory wniosków i oświadczeń

  6. Przepisy

  7. Strony internetowe kontraktów