Bieżąca realizacja PBDK na lata 2014-2023

Poniżej przedstawiamy dane na temat aktualnego zaawansowania dotychczas rozpoczętych inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).