Wspólne ćwiczenia AT i ABW!

Przedmiotem ostatnich ćwiczeń było forsowanie budynku, w którym ukryli się groźni terroryści, za pomocą materiałów wybuchowych.Dzięki rozwijającej się współpracy pomiędzy GDDKiA w Łodzi i KWP w Łodzi, poziom szkolenia funkcjonariuszy wchodzi na coraz wyższy poziom i nie chodzi tu wyłącznie o działania na drogach. Korzystając z faktu, że przebieg drogi ekspresowej S14, której budowa wkrótce się zacznie,  biegnie przez tereny silnie zurbanizowane, funkcjonariusze mogą do woli korzystać z budynków przeznaczonych do rozbiórki. W kolejnym etapie ćwiczeń wzięli udział łódzcy antyterroryści i "piątka" ABW. To rzadka okazja, aby te dwie formacje mogły wspólnie prowadzić zajęcia w terenie. Korzyść z tego może być jednak ogromna, bo zwiększa to nie tylko bezpieczeństwo funkcjonariuszy ale także pozwala zdobyć bezcenne doświadczenie. Działania miejscu całkowicie nowym, pozwala niemal całkowicie odtworzyć realia prawdziwej działań, co jest trudne do przecenienia twierdzą zgodnie zarówno łódzcy antyterroryści i "piątkowcy" ABW, którzy przyjechali na ćwiczenia specjalnie z Warszawy. Dopóki łódzki Oddział GDDKiA będzie dysponowało podobnymi obiektami, zostaną one wykorzystane maksymalnie na podobne cele, zapewnia dyrekcja Oddziału.