Wariantowe rozwiązania prowadzenia drogi ekspresowej S-17 przez teren gminy Wiązowna


Dnia 07.05.2007r. w gminie Wiązowna odbyło się spotkanie informacyjne w ramach
konsultacji społecznych związanych z opracowywaniem Studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego rozbudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku
od węzła „Lubelska” z projektowaną trasą POW do granicy województwa lubelskiego.
Z uwagi
na liczną frekwencję spotkanie przeniesiono z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Wiązownie na dziedziniec szkoły.


Na zebraniu projektant - firma „Eurostrada” Sp. z o.o. zaprezentowała wariantowy przebieg
projektowanej trasy przez teren gminy Wiązowna (trzy warianty: W 1 – po śladzie istniejącej
dr. nr 17; W 2 po śladzie istniejącej dr. nr 17 z obejściem Wiązowny po stronie zachodniej,
obwodnicą Gończyc i obwodnicą Trojanowa po stronie wschodniej; W 3 – po śladzie
istniejącej dr. nr. 17 z obejściem Wiązowny po stronie wschodniej i obwodnicą Trojanowa po
stronie zachodniej).
Mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się odnośnie prezentowanych
 rozwiązań w formie argumentów za i przeciw planowanym wariantom, jak również poprzez
stawiane pytania.


Spotkanie trwało ok. 2 godziny, a na zakończenie zebrani mieli możliwość określenia, za
którym wariantem opowiadają się, wpisując się na listę. Łącznie 621 osób wyraziło pisemnie
swoją opinię. 52 osoby opowiedziały się za wariantem nr 1, 555 za wariantem nr 2, a 14 było
za wariantem nr 3, z czego wynika, że 88% preferuje wariant nr 2.


Na prośbę Wójta, nadal spływają opinie i wnioski do zaprezentowanych rozwiązań, które
zapewne posłużą w sformułowaniu stanowiska Urzędu Gminy.