Zespół do spraw Nieruchomości


Odpowiada za zapewnienie jednolitych zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami związanymi z inwestycjami drogowymi.

 

 

 

Kierujący Zespołem

Paweł Duciak

 

Kontakt:

Tel.: +48 22 375 86 53

E-mail.: sjablecka@gddkia.gov.pl