Sieć dróg krajowych


GDDKiA podlegają drogi krajowe, z wyłączeniem odcinków przebiegających w granicach miast na prawach powiatu.


Drogi ekspresowe i autostrady podlegają GDDKiA niezależnie od ich położenia.