Oferta praktyk studenckich oraz praktyk absolwenckich


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zaprasza na praktyki studenckie oraz praktyki absolwenckie studentów, jak również absolwentów szkół wyższych. Jeśli twoja specjalizacja jest z zakresu finansów, dróg, mostów, budownictwa, inżynierii środowiska, geodezji, geologii czy chemii masz szansę zdobyć praktyczną wiedzę oraz umiejętności, które z pewnością pomogą Ci w dalszym rozwoju kariery.

Praktyki studenckie – zawierane są na podstawie umowy pomiędzy GDDKiA Oddział we Wrocławiu a Uczelnia, bądź też w pomiędzy GDDKiA Oddział we Wrocławiu, a studentem na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 2183). Podmiot przyjmujący na praktykę nie pokrywa kosztów badań wstępnych oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, bezpłatna forma praktyk.

Praktyki absolwenckie – zawierane są na podstawie umowy pomiędzy GDDKiA Oddział we Wrocławiu a absolwentem na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127, poz. 1052). Podmiot przyjmujący na praktykę nie pokrywa kosztów badań wstępnych oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, bezpłatna forma praktyk.

Praktyki w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu to niezwykle cenne doświadczenie zawodowe na przyszłość. Masz szansę zdobyć nowe umiejętności oraz sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach.

Prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres : praktyki.wroclaw@gddkia.gov.pl


Aktualne oferty praktyk oraz wymagane dokumenty