Kładki w Jaworniku i Głogoczowie na dk 7 ( Zakopiance ) przekazane do użytkowania pieszym.
Poprawi się bezpieczeństwo na „Zakopiance” w Głogoczowie i Jaworniku. Wybudowane tam kładki mogą być użytkowane przez pieszych od poniedziałku 30 października 2017 r. Dzięki zamontowanym windom dostępne będą dla wszystkich, także osób niepełnosprawnych. Obydwie kładki dla pieszych powstały w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Koszt budowy wyniósł 4 mln 217 203 zł dla kładki w Głogoczowie oraz 3 mln 645 tys. 440 zł dla kładki w Jaworniku.Kładka w Głogoczowie , o rozpiętości teoretycznej ( odległości pomiędzy podporami ) 43,34 m ma 71,25 m długości i 10,50 m szerokości całkowitej. Konstrukcję nośną stanowi tu łuk stalowy. Do łuku w dwóch miejscach, na wieszakach stalowych podwieszony jest pomost. Przyczółki posadowione są na 18 palach o średnicy 1,20 m i głębokości 11 metrów ze względu na słabe grunty. Oprócz wejścia schodami można korzystać z wind, które są po obydwu stronach kładki.

Poza budową kładki inwestycja objęła:
  • budowę dojść do kładki wraz z poboczami; odwodnienia liniowego; umocnienia skarpy; bariery ochronnej; kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienie kładki oraz terenu przyległego; sieci elektroenergetycznych; stacji transformatorowej i monitoringu
  • rozbiórkę sieci elektroenergetycznych;
  • przebudowę sieci teletechnicznej (linia napowietrzna i kablowa).

Kładka w Jaworniku ma konstrukcję belkową, długość całkowitą 52,31 m i szerokości 10,12 m. Przyczółki posadowione są na 26 palach żelbetowych o średnicy 1 metr każdy i na 13 metrów wgłębi terenu. Oprócz schodów ma windy po obydwu stronach. Ustrój nośny obiektu stanowią dwie blachownice stalowe o wysokości 160 cm każda, a pomost płyta żelbetowa umieszczona jest pomiędzy tymi blachownicami. Istniejące w pobliżu przejście dla pieszych zostanie zlikwidowane.

Oprócz budowy kładki inwestycja objęła:
  • budowę dojść do kładki wraz z poboczami; odwodnienia liniowego i powierzchniowego; kanalizacji deszczowej ; drogi dojazdowej; sieci elektroenergetycznych; linii kablowych
  • rozbiórkę istniejących ogrodzeń znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;
  • przebudowę drogi serwisowej; sieci elektroenergetycznych NN , linii napowietrznej; sieci teletechnicznej i budowę stacji transformatorowej napowietrznej.

Od Głogoczowa do Myślenic wg. Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. porusza się drogą krajową nr 7 średnio ponad 30 tys. pojazdów na dobę. Zważywszy, że w 2010 r. wg analogicznego pomiaru było tych pojazdów ponad 27 tys. widać, że ruch na tym odcinku „ Zakopianki” ma tendencję rosnącą i zwiększył się o 3 tys. pojazdów na dobę w ciągu 5 lat. Tereny położone na południe od Krakowa są nadal atrakcyjne lokalizacyjnie dla osób, które chcą zamieszkać pod miastem, w związku z tym gęstość zabudowy i ilość mieszkańców podkrakowskich miejscowości wzrasta z roku na rok. W konsekwencji wzrasta także codzienny ruch związany z dojazdami do pracy i szkół. By zapewnić bezpieczeństwo pieszych konieczna jest budowa bezpiecznych przejść przez tą ruchliwą drogę. Istnieją już bezkolizyjne przejścia kładkami w: Gaju, Mogilanach, Głogoczowie, dwoma w Jaworniku oraz wiaduktem w Mogilanach. Pod koniec 2017 r. dołączy jeszcze budowana druga kładka w Głogoczowie. W trakcie opracowania są koncepcje programowe na wiadukt w Gaju ( skrzyżowanie ulic : Widokowej i Zadziele ) oraz podziemne przejście Libertowie. Od decyzji środowiskowej wydanej przez wójta Mogilan 19 września 2017 r. dla budowy wiaduktu w Gaju odwołał się jeden mieszkaniec. Procedura trwa w Kolegium Odwoławczym, w Krakowie.

Idea kładek na dk 7 ( Zakopiance ) powstała w roku 2008 i prace projektowe dla wszystkich kładek rozpoczęły się w roku 2008. Zabiegali o nie mieszkańcy i samorządy.
Pierwsza z kładek powstała w Mogilanach, w 2009 r. Została oddana do użytkowania 16 września 2009 r.
Kładka w Jaworniku ( km 692+200 )– oddana została do użytkowania w lutym 2015 r.
Kładka w Gaju ( km 677+480 ) – oddana do użytkowania w grudniu 2015 r.
Kładka w km 691+220 ( Jawornik II ) oddanie do użytkowania w październiku 2017 r.
Kładka w km 684+720 ( Głogoczów I ) - oddanie do użytkowania w październiku 2017 r.
Kadka w km 685+650 ( Głogoczów II )– oddanie do użytkowania w grudniu 2017 r.