Spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się w sprawie przebudowy dk 94 na odcinku Zederman-Jerzmanowice.
23 października 2017 r. rozpoczną się spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące rozbudowy dk 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice , II etapu. Na spotkaniach przedstawione zostaną propozycje w zakresie budowy odcinków chodników i dróg dojazdowych, przebudowy systemu odwodnienia drogi krajowej wraz z budową zbiorników retencyjnych.Pierwsze spotkanie zaplanowane jest 23 października 2017 r. o godz. 17:00 w OSP Gotkowice, Gotkowice 34. Następne odbędzie się 25 października 2017 r. w godz. 10:00-12:00 i 16:00-18:00 w świetlicy wiejskiej OSP w Zedermanie. 26 października 2017 r. o godz. 17:00 mieszkańcy zaproszeni są do Zespołu Szkół w Przegini.