Nowe mosty w Tworkowej i Jurkowie, na dk 75 są po ostatecznym odbiorze.
Dwa nowe mosty w miejscowościach: Tworkowa na rzece Tymówka i Jurków na potoku Zelina, w ciągu drogi krajowej nr 75 pomiędzy Brzeskiem i Nowym Sączem zastąpiły dotychczasowe przeprawy, które są były w złym stanie technicznym. Odbył się ostateczny odbiór wszystkich wykonanych prac.


Zakres prac w Tworkowej obejmował:  
 • budowę objazdu tymczasowego wraz z mostem tymczasowym,
 • rozbiórkę istniejącego mostu,
 • budowę nowego obiektu mostowego,
 • rozbudowę drogi krajowej DK75 na odcinku o długości ok. 210 m: przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych, montaż barier drogowych, odtworzenie elementów organizacji ruchu
 • oznakowanie pionowe i poziome,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę rowów odwadniających,
 • rozbiórkę objazdu tymczasowego wraz z obiektem tymczasowym,
 • wykonanie umocnienia koryta rzeki,
 • odhumusowanie terenu,
 • odtworzenie zieleni poprzez obsianie trawą i nasadzenie drzew.
Zakres prac w Jurkowie obejmował:
 • budowę objazdu tymczasowego wraz z mostem tymczasowym,
 • rozbiórkę istniejącego mostu,
 • budowę nowego obiektu mostowego
 • rozbudowę drogi krajowej nr 75 na odcinku o długości ok. 200 m: przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych, przebudowę skrzyżowania z droga gminną, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzenie nowej organizacji ruchu,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przejściem kabla pod projektowaną drogą,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z budową elementów oświetlenia drogi,
 • rozbiórkę objazdu tymczasowego wraz z obiektem tymczasowym,
 • wykonanie umocnienia koryta rzeki,
 • odhumusowanie terenu,
 • odtworzenie zieleni poprzez obsianie trawą i nasadzenie drzew.
Koszt robót wyniósł prawie 5 mln 798 tys. zł. Wykonawcą była Skanska S.A.