Na dk 7 w Szczepanowicach przełożono ruch na most tymczasowy.
Już wkrótce wysłużony, będący w złym stanie technicznym most na rzece Piotrówka w Szczepanowicach ( miejscowość pomiędzy Słomnikami i Miechowem ) na drodze krajowej nr 7 zostanie rozebrany. 19 września 2017 r. ruch pojazdów został przełożony na most tymczasowy. Wprowadzone jest ograniczenie prędkości na tym moście do 30 km/godz. Budowa nowego obiektu potrwa do połowy 2018 r.Do zakresu inwestycji należą:  
  • budowa nowego mostu z chodnikami na moście
  • wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki Piotrówka na długości 46,10 metrów,
  • wykonanie nowej nawierzchni drogi krajowej nr 7 na długości ponad 201 metrów
  • budowa 2 nowych przepustów pod zjazdami,
  • wykonanie nowej zatoki autobusowej,
  • profilowanie skarp i dna rowu prawostronnego,
  • budowa odcinka kanalizacji deszczowej i nowego odcinka rowu odwadniającego,
  • przebudowa istniejącego i wykonanie nowego chodnika prawostronnego,
  • wykonanie nowej wyspy kierującej przy zatoce autobusowej,
  • wykonanie dwóch zjazdów i umocnionych skarp.