Dwujezdniowa droga na odcinku Białystok - Jeżewo
W związku z planami GDDKiA, aby do 2013 r. droga krajowa nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok spełniała standardy drogi ekspresowej, w latach 2007-2008 planowana jest jej budowa na odcinku Białystok-Jeżewo. Droga na tym odcinku będzie miała po dwa pasy ruchu w każda stronę; koszt tej inwestycji to około 72 mln euro. Przedsięwzięcie to ma być finansowane ze środków Unii Europejskiej.