DANE KONTAKTOWE


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe

05 - 816 OPACZ KOLONIA, ul. Środkowa 35 C

Sekretariat tel. 22 701 50 20, 22 701 50 21, fax. 311 60 80

e-mail: labwaw@gddkia.gov.pl

 

p.o. Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU DS. TECHNOLOGII

Milena Nowek

 

NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNOLOGII

Patryk Lis

 

KIEROWNIK ZESPOŁU ASFALTÓW I MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH

Paweł Karolewski

 

p.o. KIEROWNIKA ZESPOŁU BETONU I MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH

Artur Aniszewski

 

KIEROWNIK ZESPOŁU DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI

Beata Górska

 

KIEROWNIK ZESPOŁU GRUNTÓW I GEOTECHNIKI

Kamil Rodak

 

KIEROWNIK ZESPOŁU KRUSZYW

Łukasz Aniszewski

 

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Emilia Szcześniak

 

 

 

TU JESTEŚMY