Koniec prac archeologicznych w Malborku
Fragmenty murów miejskich, zabudowę z XIX i XX wieku i średniowieczny dom odkryto w czasie zakończonych badań archeologicznych przy budowie nowego układu drogowego i mostu przez Nogat w Malborku.

Zakończyły się prace archeologicznie prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowie mostu przez Nogat wraz z dojazdami w Malborku w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55. Archeolodzy zwolnili ostatni fragment terenu i przekazali całość wykonawcy. W trakcie prac prowadzonych od lipca 2016 r. przebadano cały teren prawobrzeżnej części inwestycji obejmującej Plac Słowiański i Aleję Rodła wraz z dojazdem do starego mostu. W trakcie badań odsłonięto odcinki murów miejskich oraz XIX- i XX-wiecznej kamienic, znanych z dostępnej ikonografii. Najciekawszymi znaleziskami były fragmenty dwóch ceglanych podłóg średniowiecznych i ostatnie odkrycie ─ średniowieczne mury domu wykonane z kamienia uzupełnianego cegłami. W spiżarni tego domu znaleziono dwanaście garnków pochodzących z XV wieku. Niestety okazało się, że teren objęty badaniami był w poprzednich wiekach niszczony i przebudowywany, a fosy zasypywane, dlatego odkrytych śladów materialnych było mniej niż można by sądzić przed rozpoczęciem prac. Archeolodzy będą teraz opracowywali wyniki przeprowadzonych badań.

 

Obecnie na terenie budowy jest kontynuowana budowa nowego układu drogowego po stronie wschodniej. W maju br. zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni starego mostu. Wykonawca intensyfikuje prace tak, by inwestycję zakończyć jeszcze przed wakacjami, w czerwcu br.

 

Fot: Katarzyna Piątkowska, Michał Dobrzyński, Piotr Michalski.