"Via Baltica" - konsultacje w Białymstoku.
Dzięki staraniom Macieja Żywno, wojewody podlaskiego oraz Jerzego Doroszkiewicza, dyrektora białostockiego oddziału GDDKiA, konsultacje społeczne dotyczące przebiegu korytarza transportowego nr 1, tzw. Via Baltica, odbędą się w Białymstoku.

Taka decyzja zapadła w poniedziałek, 28 kwietnia 2008.  Pełny program konsultacji społecznych i ich harmonogram zostanie przedstawiony na  konferencji zorganizowanej przez GDDKiA oraz firmę Scott Wilson w dniu 8 maja,  w Warszawie.