Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji


Realizuje działania mające na celu standaryzacje działań GDDKiA w zakresie prowadzenia inwestycji, monitoruje zgodności zakresu, terminów i kosztów inwestycji w odniesieniu do założeń i zawartych umów celem efektywnego zarządzania procesem inwestycyjnym. Ponadto analizuje ryzyka na etapie przygotowania i realizacji inwestycji oraz wdrażanie procedur ograniczających ich występowanie.

 

Dyrektor Departamentu
Tomasz Smoleń

 

Zastępca Dyrektora

Joanna Grudek

 

Zastępca Dyrektora

Tomasz Stańczak

 

Kontakt:

Tel.: +48 22 375 88 13

Fax.: +48 22 375 88 03

E-mail.: sekretariatDI@gddkia.gov.pl