Bezpieczniej w Sucuminie
Rozpoczęła się przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na drodze krajowej nr 22 w Sucuminie. Droga krajowa zostanie poszerzona i zyska lewoskręty, zostaną zmienione wloty dróg podporządkowanych oraz pętla autobusowa. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych.

Na drodze krajowej nr 22 w Sucuminie rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze przy realizacji przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową i gminną. Na drodze można zauważyć pracujących geodetów. Zasadnicze prace budowlane ruszą, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Przebudowa została ujęta wśród inwestycji rządowego Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych, który przewiduje poprawę stanu istniejących dróg, budowę nowych oraz działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

GDDKiAObecne skrzyżowanie jest skomplikowane – wloty dróg powiatowej i gminnej nie są symetryczne, do tego dochodzą do drogi krajowej pod ostrymi kątami. Sprawę dodatkowo komplikuje pętla autobusowa funkcjonująca w obrębie skrzyżowania. To wkrótce zacznie się zmieniać. Przede wszystkim droga krajowa zostanie poszerzona, by wygospodarować miejsce na pasy do lewoskrętów. Ich początki zostaną wydzielone wyspami wybrukowanymi kostką granitową. W miejscach istniejących przystanków autobusowych zaprojektowano zatoki autobusowe wyposażone w wiaty przystankowe oraz na dojściach do nich ─ chodniki.

 

Wloty drogi gminnej i powiatowej zostaną przesunięte „osiowo”, naprzeciw, co pozwoli na ograniczenie powierzchni skrzyżowania oraz znacznie poprawi widoczność na wlotach podporządkowanych (zwłaszcza z drogi powiatowej). Zostały one zaprojektowane jako skanalizowane, o pasach ruchu oddzielonych między sobą wyspą separującą z kostki granitowej, co umożliwi wygodne korzystanie ze skrzyżowania autobusom. Dodatkowo w tym celu w zabruki zostanie wyposażony wlot drogi gminnej.

 

Obecnie na istniejącą pętlę autobusową można wjechać zarówno z drogi krajowej jak i z gminnej. Po przebudowie, ze względu na wprowadzenie pasów lewoskrętów oraz wpływ takiego rozwiązania na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdecydowano się na ograniczenie dostępności do pętli i jej obsługę wyłącznie z drogi gminnej. To spowodowało konieczność gruntownej reorganizacji ruchu i przebudowy zarówno samej pętli jak i terenów przylegających. Istniejąca „wyspa” zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce powstanie pętla o ruchu okrężnym. Wiata zostanie przeniesiona, podobnie jak i miejsca postojowe, które zostaną wykonane przy dwóch odcinkach dróg wewnętrznych.

 

Powyższe zmiany na skrzyżowaniu wymagają ponadto przebudowy istniejącego systemu odwodnieniowego oraz przeniesienia oświetlenia. Do tego wzdłuż całego odcinka drogi krajowej nr 22 przewidziano budowę kanału technologicznego po południowej stronie pasa drogowego.

 

Inwestorem przebudowy skrzyżowania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA. Termin realizacji określono na 01.08.2017 r. Koszt inwestycji wynosi ok. 1,2 mln zł.

 

 

Przypominamy: To kolejna inwestycja w województwie pomorskim realizowana w oparciu o Program likwidacji miejsc niebezpiecznych. W ramach tej inicjatywy zostało w 2016 r. wykonane m.in. skrzyżowanie z ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim na drodze krajowej nr 91, zbudowany chodnik na odcinku Glincz – Żukowo na drodze krajowej nr 20, pięć zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych oraz przebudowa skrzyżowania w Zblewie w ciągu drogi krajowej nr 22 oraz na tej samej trasie ciąg pieszo–rowerowy na odcinku Jaromierz – Canpol i Rychnowy – Nieżywięć. W ubiegłym roku rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania wraz odcinkiem drogi krajowej nr 55 w Sztumie (planowane zakończenie inwestycji we wrześniu br.).