S61 Kolejne zadanie do oceny

Koncepcja Programowa 17-kilometrowego odcinka S61 od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe” (bez węzła) zostanie przedstawiona Zespołowi Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w siedzibie białostockiego Oddziału GDDKiA. W poniedziałek 4 kwietnia bieżącego roku, od godziny 10-tej w sali konferencyjnej urzędu analizowane będą przedstawione rozwiązania projektowe dla omawianego zadania.Posiedzenia ZOPI rozpoczynają wewnętrzne procedury weryfikacyjne GDDKiA poszczególnych odcinków planowanej drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (S8) do obwodnicy Szczuczyna.

Zadanie drugie obejmuje odcinek od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” o dł. 17 km Zaprojektowane są dwie jezdnie poprowadzone w nowym śladzie na zachód od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677. Na planowanym odcinku przewidziano budowę jednego węzła drogowego „Śniadowo” , który będzie stanowił połączenie drogi ekspresowej S 61 ze wspomnianą drogą wojewódzką (677) oraz drogą powiatową nr 2559W.