Informacja publiczna


Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782, z późn.zm.) są udostępniane na wniosek.

Wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
  • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
  • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
  • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jak rozpatrujemy wniosek o udostepnienie informacji publicznej?

1)    Twój wniosek o udostepnienie informacji publicznej rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna, o której udostępnienie wnioskujesz nie może być udostępniona w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimyinformację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2)    Udostępnienia informacji publicznej odmówimy w drodze decyzji.

Od takiej decyzji możesz się odwołać.  O trybie złożenia odwołania (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.

3)    Dziennikarzom, agencjom prasowym, radiowym lub telewizyjnym informację publiczną udostępnia lub przekazuje informację o jej braku Rzecznik Prasowy GDDKiA.

Podstawa prawna informacji publicznej

  • Zasady udzielania informacji publicznej określają przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.)