Drogi wojewódzkie


Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, nadaje numery drogom krajowym i wojewódzkim, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych.

 

Wykaz dróg wojewódzkich wraz z numeracją i przebiegiem