Droga S5 - projektowanie w toku
W grudniu 2015 roku Wykonawcy wszystkich odcinków drogi S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, kontynuowali prace projektowe dla planowanej trasy ekspresowej.

Prowadzone prace dotyczą m.in:

-projektu podziału nieruchomości

-uzupełniającego projektu robót geologicznych

-uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej

-mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

- projektu budowlanego z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi

 

Prace projektowe związane z prowadzeniem już szczegółowych pomiarów „w terenie”, pozwolą na złożenie w 2016 roku kompletnych wniosków o decyzję zezwalającą na realizację robót budowlanych.

 

Poglądowy SCHEMAT realizacji 7 odcinków drogi ekspresowej S5:

( październik 2015 roku )

Podpisanie umów z Wykonawcami

GDDKiA

( obecnie )

Opracowanie Projektu budowalnego, czyli przedstawienie rozwiązań technicznych układu drogowego wraz z infrstrukturą towarzyszącą, przygotowanych zgodnie z zawartymi umowami. Przeprowadzenie ponownej analizy w zakresie ochrony środowiska.

GDDKiA

( II połowa 2016 roku )

Zakończenie prac nad projektem i zlożenie wniosku o wydanie przez Wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej

GDDKiA

( I połowa 2017 rok )

Rozpoczęcie procedury wykupu i wywłaszczenia gruntów prowadzonej przez Urząd Wojewódzki

GDDKiA

( lata 2017 – 2019 )

Budowa drogi ekspresowej S5

GDDKiA

( 2019 rok )

Oddanie drogi ekspresowej S5 do ruchu