Poznaliśmy wykonawców zainteresowanych budową łącznika obwodnicy Inowrocławia
Osiemnaście firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków, zostaną zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

Prawie 5 km trasa połączy się z obecnie budowanym prawie 19 km odcinkiem obwodnicy, ominie miasto od północy i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Bydgoszcz – Konin.

Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego ( „Sławęcinek” ), obiektów inżynierskich a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach prac wykonane zostaną również urządzenia ochrony środowiska.

 

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

O postępach i wyniku procedury przetargowej informować będziemy na bieżąco.

 

Zbiorcze zestawienie wniosków.pdf