Zimowe Utrzymanie Dróg 2015/2016

Przygotowania do tegorocznej zimy rozpoczęły się już w okresie wakacyjnym. Przeprowadzone zostały remonty, przebudowy, wycinka drzew oraz oczyszczono rowy odwadniające. Miało to na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa ale i lepsze odwodnienie samej drogi w okresie zimowymObecnie do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przygotowanych jest:

- ponad 22 000 ton soli

- 400 ton chlorku wapnia

- ponad 140 pługów

- 72 solarki.

 

GDDKiA  GDDKiA

 

Wszystkie drogi zarządzane przez GDDKIA ( o łącznej długości 1126 km ) objęte są systemem stałego monitorowania, pozwalającym na odpowiednie reagowanie służb drogowych, podejmowanych jeszcze przed wystąpieniem opadów, po całkowite usunięcie śliskości ( od 3 do 6 godzin po ustaniu opadów), w zależności od standardu utrzymania drogi.

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego GDDKiA utrzymywać będzie drogi w sezonie zimowym w czterech podstawowych standardach:

 

GDDKiA  GDDKiA 

kliknij aby powiększyć

 

Sytuacja na drogach regionu monitorowana jest m.in. za pośrednictwem prawie 30 kamer drogowych i stacji meteorologicznych. Natomiast sprzęt zimowego utrzymania dróg wyposażony jest w GPS, dzięki czemu dyżurny na bieżąco monitoruje prace i pozycję danego sprzętu.

 

Drogi w miastach na prawach powiatu ( Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz ) utrzymywane są przez Miejskie Zarządy Dróg.

 

Informacje o warunkach drogowych panujących na wszystkich drogach krajowych są podawane pod całodobowym numerem Infolinii Drogowej GDDKIA 19 111 lub pod lokalnym numerem Punktu Informacji Drogowej GDDKiA 52 323 45 10

 

Sytuację można także śledzić w serwisie internetowym dla kierowców pod adresem: www.gddkia.gov.pl

 

Przypominamy jednak, że działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach a nie ich całkowitą likwidację. W związku z powyższym prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.