Ogłoszenie przetargu dla drogi S10 Bydgoszcz - Toruń

22 października 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń.Na drodze zmierzającej do budowy S10 wykonano do tej pory Studium Korytarzowe, będące elementem wyjściowym do opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego. Zlecone dokumenty uściślą teraz zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, umożliwią uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolą na przejście do kolejnego etapu inwestycji

Po zakończeniu cyklu przygotowania, inwestycja jest planowana do realizacji w systemie "Projektuj i Buduj"

 

Wysokie zainteresowanie przebiegiem drogi ekspresowej S-10 wyrażone zostało bardzo dużą ilością złożonych wniosków w ramach spotkań konsultacyjnych. Wnioski lokalnych społeczności, samorządów i instytucji zgłoszone do przygotowywanych przez GDDKiA rozwiązań, zostaną w miarę możliwości uwzględnione w zleconym do opracowania STEŚ.

 

 GDDKiA

droga S10 - obwodnica Torunia

Droga krajowa nr 10 biegnąca z zachodu na wschód stanowi jeden z głównych nerwów gospodarki jakimi są drogi o strategicznym dla gospodarki znaczeniu – stanowi element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W swym przebiegu spina cztery aglomeracje: Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płońsk stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym znaczeniu dla gospodarki kraju.